наш колектив...

Школа има 45 запослених:

- директора
- 19 наставника предметне наставе и 12 наставника разредне наставе
- психолога
- библиотекара
- секретара
- рачунополагача
- домара
- 7 спремачица и једну сервирку


Од 25.09.2006.године, директор школе је Светлана Радоичић, професор ликовне културе.

Svetlana RadoicicCeca, ucionica

Светлана Радоичић, директор школе

стручни сарадници

Гордана Блажовић - психолог школе

Анђелка Танчић - бибилиотекар

наставни кадар

kolektiv skole Ratko Mitrovic
КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ "Ратко Митровић", школска 2007/2008. година


Преглед наставника разредне наставе:

Киждобрански Јасна, I1
Бајић Мара, I1 - боравак
Шеретовски Јелена, I2
Шушњевић Александра, I2 -
боравак
Јовановић Дејан,II1
Станисављевић Љиљана, II1 -
боравак
Томовска Драгана, II2
Попов Миша, II2 -
боравак
Лакић Милан, III1
Пејовић Катарина, III2
Голић - Бошњак Антоанета, IV1
Поповић Љубица, IV2


Преглед наставника предметне наставе:

Видовић Недељка – МАТЕМАТИКА
Влајковић Ненад – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Вујанац Ивана – МУЗИЧКА КУЛТУРА
Vujanac Ivana
Вујић Мирјана – ВЕРСКА НАСТАВА
Грковић Љиљана – ХЕМИЈА
Дивац Зоран – ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Ковијанић Драгица – ГЕОГРАФИЈА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ШАХ
Kovijanic Dragica
Милисављевић Љубица – ИСТОРИЈА, СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ УПРОШЛОСТИ
Milisavljevic Ljubica
Митић Виолета –
БИОЛОГИЈА, ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Mitic Violeta
Николић Весна – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Новаковић Лидија – СРПСКИ ЈЕЗИК
Павловић Душан – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Пејановић Соња – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Петровић Свилана – МАТЕМАТИКА
Рајчић Златомир – ФИЗИКА
Ребрача Душанка – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Секуловић Вања – СРПСКИ ЈЕЗИК, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Тица Јасмина – ЛИКОВНА КУЛТУРА
Чучковић Радош – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ СПОРТ

Помоћно - техничко особље:

Предраг Миличевић - секретар школе
Милица Милисављевић - рачунополагач
Јоцић Веселин - домар
Драгана Кокановић - сервирка
Биљана Благојевић - спремачица
Нада Пешут - спремачица
Босиљка Јеремић - спремачица
Светлана Станић - спремачица
Гордана Васић - спремачица
Лозица Станковић - спремачица
Бранка Јовановић - спремачица