Одељења...

У школи, школске 2013/2014. године има 15 одељења:

МЛАЂИ РАЗРЕДИ:

I 1– одељ. старешина: учитељица Киждобрански Јасна

I 2 – одељ. старешина: учитељица Шеретовски Јелена

II 1 – одељ. старешина: учитељ Јовановић Дејан

II 2 – одељ. старешина: учитељица Томовска Драгана

III 1 – одељ. старешина: учитељ Лакић Милан

III 2 – одељ. старешина: учитељица Пејовић Катарина

IV 1 – одељ. старешина: учитељица Голић Бошњак Антоанета

IV 2– одељ. старешина: учитељица Поповић Љубица

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ:

V 1 – одељ. старешина: Павловић Душан (енглески језик)

V 2 – одељ. старешина: Милисављевић Љубица (историја)

VI 1 – одељ. старешина: Ковијанић Драгица (географија)

VI 2 – одељ. старешина: Видовић Недељка (математика)

VII 1 – одељ. старешина: Николић Весна (енглески језик)

VII 2 – одељ. старешина: Митић Виолета (биологија)

VIII 1 – одељ. старешина: Влајковић Ненад (техничко и информатичко образовање)