Осигурање ученика за школску 2017/2018. годину...


ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 1

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 2

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 3

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 1

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 2

ОПШТА ТАБЕЛА ИНВАЛИДИТЕТА