planovi...

Naša škola u okruženju velikih saobraćajnica i betonskih konstrukcija predstavlja zelenu, kulturno-obrazovnu i vaspitnu oazu. U bloku ne postoje pozorište, bioskop, biblioteka....
U takvom okruženju, jedino škola, osim obrazovnih može da pruži i kulturne, zabavne i sportsko-rekreativne sadržaje.
Da bi se sve to ostvarilio u što većem obimu i kvalitetnije, potrebno je izvršiti PROMENE U NEKOLIKO OBLASTI RADA ŠKOLE i to:
- nastavi - vannastavnim aktivnostima - unutrašnjoj organizaciji - komunikaciji i atmosferi.
Posebno se nametnula potreba da se učini zanimljivijom i bližom deci NASTAVA, na šta je ukazao trend povećanja izostajanja učenika. Dosadašnji oblici i metode rada nemogu više da zadovolje potrebe naše dece.
Podrška unapređenju nastave bilo bi utvrđivanje novih načina i standarda ocenjivanja učenika (na primer opisno) i razvijanje samoevaluacije rada učenika i nastavnika.

Želeli bi da svako naše dete duboko u sebi nosi i svim bićem oseća poruku: Moja škola - moja druga kuća

Narednih 3 do 5 godina planirane aktivnosti ćemo sprovoditi po utvrđenom rasporedu, kako bi svi zainteresovani učesnici mogli maksimalno da doprinesu ostvarenju ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA:
- formiranje multimedijalne učionice, odnosno audio-vizuelnog i dramsko-scenskog studija,
- uvođenje aktivne nastave koja podrazumeva da učenici postanu aktivni učesnici u vaspitno-obrazovnom radu i procesu učenja
- ostvarivanje kontakata sa Fakultetom dramskih umetnosti i drugim fakultetima, kulturnim i javnim ustanovama radi realizacije ŠRP,
- traženje donatora i pronalaženje novih načina za samofinansiranje Škole,
- jačanje saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom,
- organizovanje ishrane u krugu škole i uvođenje domaćina škole ''Čikice ''.
linijica