ŠKOLSKA 2003/2004. GODINA...

Osvojena mesta na opštinskim, gradskim, republičkim i saveznim takmičenjima:

Predrag Obradović II-2 – specijalna nagrada "II Vitezovo proleće", 1 nagrada Međunarodni pesnički susreti » Deca u Lužnici «, 2. nagrada 32. smotra » Izvor žive reci » u Kolarima, 3. nagrada 13. smotra » Vesnino prolece«
Irena Stanojević II-2 – specijalna nagrada »II Vitezovo proleće »
Milun Ðukić II-2 – 2. nagrada na festivalu dečjeg pesništva za poeziju
Radomir Knežević II-2 – diploma za treće mesto u matematici Arhimedes
Pavle Jovanović II-1 – 1. mesto u matematici Arhimedes
Andonov Maja IV-2 – 2. mesto na opš.tak.« Šta znaš o saobracaju«


СРПСКИ ЈЕЗИК
Pačariz Ilma VII-2
3. mesto na opštinskom i 2.mesto na gradskom takmičenju


MATEMATIKA
Čanić Jana V-1
pohvala na opštinskom i prvo mesto na gradskom takmičenju
Minić Luka V-2
pohvale na opštinskom i gradskom, treca nagrada na završnom testiranju u Arhimedesovoj školi
Binić Marija VI-2
pohvala na opštinskom takmičenju
Marjanović Aljoša VII-2
1. mesto na opštinskom, 3.mesto na gradskom, 2.mesto na republickom. i učešce na saveznom takmičenju.GEOGRAFIJA
Cicić Slobodan VIII-2
3. mesto opš., 2. mesto na gradskom, ucešce na republickom takmičenju


ISTORIJA

Deretić Stefan VII-1 2. mesto na opštinskom i učešće na gradskom takmičenju
Pavlica Marija VII-2
3.mesto na opštinskom i učešce na gradskom takmičenju
Ivanić Nikola VIII-1
3.mesto na opštinskom i učešce na gradskom takmičenju
Bosanac Miroslav VIII-1
3.mesto naopštinskom i učešce na gradskom takmičenju
Kovacević Stefan VI-1
3.mesto na opštinskom i ucešce na gradskom takmičenju


FIZIKA

Grujić Marko VI-1 3.mesto na opš. i učešce na gradskom takmičenju


BIOLOGIJA

Ćorković Dijana VII-3
3.mesto na opštinskom takmičenju
Bosanac Miroslav VIII-1 3.mesto na opštinskom takmičenju


PRVA POMOĆ

Ekipa sastavljena od sledećih učenika: Lazarević Milena V-1, Knežić Filip V-1, Subotić Snežana VI-1, Petrović Jovana VI-1, Ðordević Ivana V-1, Mihajlovič Aleksandra VI-2 i Jelisavac Jovana V-1 - 2. mesto na opštini i ucešce na gradskom takmičenju


HEMIJA

Bogdan Marina VIII-2
3.mesto na opštinskom takmičenju
Perović Lazar VIII-2 2 mesto na opštinskom takmičenju
Mitrović Olivera VII-1 3. mesto na opštinskom takmičenju
Trpkovski Ðorde VII-1 3. mesto na opštinskom takmičenju
Ćorković Dijana VII-3 2. mesto na opštinskom takmičenju
Minić Ana VII-3 1. mesto na opštinskom takmičenju


LIKOVNA KULTURA

Irina Lupa V-2
1. nagrada na opš. likovni konkurs dečje karikature « Mali Pjer», 1.nagrada na opš. lik.konkurs «1804»
Jelisavac Bojana III-2 1. nagrada na opš. -lik. konkur « Crtam knjigu»
Sofija Kolaric III-1 1. nagrada na opš. -lik. konkurs « Crtam knjigu»

Minic Aleksa III-2 1. nagrada na opš. -lik. konkurs « Crtam knjigu»
Jelisavac Jovana V-1 1. nagrada na opš. lik.konkurs «1804»
Tadic Ana VII-3 1. nagrada na opš. lik.konkurs «1804», 1. nagrada na opš. lik.konkurs « Moj grad, moj Beograd», 1nagrada na opš. lik.konkurs « U susret Uskrsu » - crtež
Sara Milanović V-1 1. nagrada na opš. lik.konkurs « Moj grad, moj Beograd»
Luka Minić V-2 1. nagrada na opš. lik.konkurs « Moj grad, moj Beograd»
Jelena Ilić VII-1 1. nagrada na opš. lik.konkurs « Moj grad, moj Beograd»
Marko Mitov VIII-1 1. nagrada na opš. lik.konkurs « Moj grad, moj Beograd»
Katarina Rakić VIII-1 1. nagrada na opš. lik.konkurs « Moj grad, moj Beograd»
Olivera Mitrovic VII-1 1. nagrada na opš. lik.konkurs « U susret Uskrsu » -crtež
Kristina Pejčić VII-2 2. nagrada na opš. lik.konkurs «Slobodna asocijacija na sva zla upotrebe droge «NAGRAÐENA KOLEKCIJA RADOVA NA OPŠTINSKOM NIVOU NA LIKOVNOM KONKURSU « U SUSRET USKURSU» - OSLIKANA DRVENA JAJA
NAGRAÐENA KOLEKCIJA RADOVA NA OPŠTINSKOM NIVOU NA LIKOVNOM KONKURSU «PTICE» - STARIJI I MLAÐI RAZREDIFIZIČKO VASPITANJE

OPŠTINSKO TAKMIČENJE
FUDBAL:

Dečaci 7. i 8. razred - osvojeno IV mesto
Dačaci 5. i 6. razred - učešće
RUKOMET:
Dečaci 5. i 6. razred - osvojeno III mesto
Devojčice 5. i 6. razred - osvojeno II mesto
KOŠARKA:
Dačaci 5. i 6. razred - učešće
Devojčice 5. i 6. razred - osvojeno III mesto
Dečaci 7. i 8. razred - osvojeno IV mesto
Devojčice 7. i 8. razred - osvojeno I mesto

GRADSKO TAKMIČENJE
KOŠARKA:
Devojčice 7. i 8. razred - osvojeno I mesto

Košarkaška ekipa
u kategoriji sedmog i osmog razreda za devojčice u okviru takmičenja SPORTIŠA, koje je u organizaciji Skupštine grada Beograda, Sekretarijata za sport i omladinu i Sekretarijata za obrazovanje, osvojila je 24.02.2004.godine PRVO MESTO na prvenstvu grada Beograda. Ekipu je vodila i pripremala profesor fizickog vaspitanja Zagorka Jegdic.
Naše «zlatne košarkašice» su Šopalović Mina, Janković Ljubica, Tokić Jelena, Ćosović Maja, Čelikić Minja, Jerković Ivana, Vodević Dunja i Pačariz Ilma.


PLIVANJE:
Na gradskom takmičenju u plivanju školu su predstavljali : Pavlica Nataša II raz., Lončar Luka III raz., Vujatović Milica V raz., Pavlica Marija 7.raz., Pavićević Miljan 7.raz. i Konić Dušan 7. raz. koji je osvojio 6.mesto u slobodnom stilu.
26.05. na krosu povodom Dana izazova učestvovalo je 25 učenika .


SPORTISTA GENERACIJE - Šopalović Mina

Sopalovic Mina

 

TEHNIČKO OBRAZOVANJE
Veselinov Ivana VIII-2 - 1.mesto opšt.
Jovanovic Dušica VIII-2 - 2.mesto opš.
Jelisavac Jovana V-1 - 2.mesto opš.
Ivkovic Jelena V-1 - 2 mesto opšt.

Ova generacija osmaka ima 7 nosioca diplome » Vuk Karadžic » a to su:
Bogdan Marina, Marjanović Aljoša, Veselinov Ivana, Bosanac Miroslav, Ivanić Nikola, Perović Lazar i Tomaš Milan.
Učenik generacije
je Ivanić Nikola a sportista generacije Mina Šopalovic.

Aljoša Marjanovic
je dobio posebno priznanje Nastavničkog veća za sve nagrade i osvojena mesta na takmičenjima iz fizike i matematike, za učestvovanje i na saveznom takmičenju iz matematike.

Učenici naše škole su vrlo uspešni i van škole u karateu, tenisu – 1. mesto u Americi, plivanju, fudbalu, košarci, plesu, baletu, muzičkoj školi.

Učenici III razreda Radoman Ana, Makić Jovana, Novaković Jana, Tadić Sanja, Sekulić Mirjana zajedno sa Lukić Isidorom i Jurić Katarinom iz I razeda su osvojile 3.mesto na nivou grada za plesnu formaciju. Radoman Ana i Makić Jovana su posebno osvojile I mesto u svojoj kategoriji.