Школска 2011/2012. година...

Освојена места на општинским, градским и републичким такмичењима

Од 312 ученика, око 58 ученика је освојило 104 награде и похвале . Постигнути су веома добри резултати и од срца честитамо ученицима и њиховим наставницима на изузетно квалитетном представљању школе.

*Сви ученици који су освијили прва и друга, а у неким предметима/областима и трећа места на општинским такмичењима су се пласирали на градско такмичење.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И РАЗРЕД УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ-ОБЛАСТ

ОСВ. МЕСТО

НИВО ТАКМ.

НАСТАВНИК-МЕНТОР

Јанићевић Анђела  5/2

српски језик

треће

општинско

Лидија Новаковић

Марјановић Соња 8/2

српски језик

треће*

општинско

Бојана Данчула

Марјановић Соња 8/2

српски језик

треће*

градско

Бојана Данчула

Ђурић Димитрије 6/1

историја

треће*

општинско

Љубица Милисављевић

Перић Јелена 7/1

историја

друго*

општинско

Љубица Милисављевић

Перић Јелена 7/1

историја

прво*

градско

Љубица Милисављевић

Марјановић Соња 8/2

географија

прво*

општинско

Драгица Ковијанић

Марјановић Соња 8/2

географија

друго*

градско

Драгица Ковијанић

Перовић Ана 8/2

географија

треће

општинско

Драгица Ковијанић

Гелемановић Ирина  3/2

математика

прво

општинско

Александра Шушњевић

Ђурић Лука  3/2

математика

друго

општинско

Александра Шушњевић

Ђурђевић Лазар 4/2

математика

прво*

општинско

Драгана Томовска

Ристић Дамјан 4/2

математика

друго*

општинско

Драгана Томовска

Ристић Дамјан 4/2

математика

треће

градско

Драгана Томовска

Елезовић Алекса 5/2

математика

прво*

општинско

Нада Нежић

Стојанаовић Тара 5/1

математика

прво*

општинско

Недељка Видовић

Лековић Никола 5/2

математика

прво*

општинско

Недељка Видовић

Милићевић Ирина 5/1

математика

прво*

општинско

Недељка Видовић

Модерц Лука 6/1

математика

треће*

општинско

Недељка Видовић

Модерц Лука 6/1

математика

прво*

градско

Недељка Видовић

Модерц Лука 6/1

математика

треће

републичко

Недељка Видовић

Векарић Марко 8/2

математика

прво*

општинско

Недељка Видовић

Векарић Марко 8/2

математика

треће

градско

Недељка Видовић

Перовић Ана 8/2

математика

треће*

општинско

Недељка Видовић

Перовић Ана 8/2

математика

треће

градско

Недељка Видовић

Хреља Андрија 2/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Антоанета Г. Бошњак

Станковић Душан2/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Антоанета Г. Бошњак

Вукојевић Ирина 2/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Антоанета Г. Бошњак

Бугариновић Јелена 2/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Антоанета Г. Бошњак

Јовановић Мина  2/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Антоанета Г. Бошњак

Милићевић Филип 2/2

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Љубица Поповић

Алексић Огњен 3/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Љиљана  Станисављевић

Квашчев Тања 3/2

Кенгур без граница

треће

мађународно

Александра Шушњевић

Гелемановић Ирина  3/2

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Александра Шушњевић

Елезовић Лука 3/2

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Александра Шушњевић

Лукежић Иван  4/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Јелена Шеретовска

Ристић Дамјан 4/2

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Драгана Томовска

Товладијац Јована 4/2

Кенгур без граница

треће

мађународно

Драгана Томовска

Милићевић Ирина 5/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Недељка Видовић

Елезовић Алекса5/2

Кенгур без граница

треће

мађународно

Нада Нежић

Модерц Лука 6/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Недељка Видовић

Јеремић Урош 7/1

Кенгур без граница

треће

мађународно

Недељка Видовић

Лаловић Данило 7/1

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Недељка Видовић

Векарић Марко 8/2

Кенгур без граница

похвала

мађународно

Недељка Видовић

Елезовић Алекса 5/2

Математички турнир

треће

републичко

Недељка Видовић

Исић Коста 7/1

физика

друго*

општинско

Златомир Рајчић

Модерц Лука 6/1

физика

похвала

општинско

Златомир Рајчић

Векарић Марко 8/2

физика

похвала

општинско

Златомир Рајчић

Јанићевић Анђела  5/1

биологија

друго

општинско

Виолета Митић

Рашевић Јована 5/2

биологија

друго

општинско

Виолета Митић

Елезовић Алекса 5/2

биологија

друго

општинско

Виолета Митић

Модерц Лука 6/1

биологија

друго

општинско

Виолета Митић

Јечменица Добрила 6/1

биологија

треће

општинско

Виолета Митић

Павловић Маша 7/1

биологија

друго*

општинско

Виолета Митић

Панић Сара 7/1

биологија

друго

општинско

Виолета Митић

Плазоњић Дуња 7/1

биологија

друго

општинско

Виолета Митић

Лукежић Наташа 81

биологија

друго

општинско

Виолета Митић

Марјановић Соња 8/2

биологија

треће

општинско

Виолета Митић

Перовић Ана 8/2

биологија

треће

општинско

Виолета Митић

Јеремић Урош 7/1

хемија

друго

општинско

Гордана Мишић

Исић Коста 7/1

хемија

треће

општинско

Гордана Мишић

Исић Коста 7/1

шах

прво

општинско

Драгица Ковијанић

 

  Ученике је припремала наставница Недељка Видовић.

У области вештина, музичког, ликовног, литерарног  стваралаштва и физичког васпитања остварили смо следеће резултате:

Мали оркестар броји 10 чланова и наступа у следећем саставу: Мина Ђорђевић 4/2, Анђела Јанићевић 5/1, Валентина Говедарица 5/2, Анета Перишић 5/2, Јована Рашевић 5/2, Тара Стојановић 5/1, Ирина Милићевић 5/1, Тамара Марешевић 5/1, Нина Парлић 6/1 и Марија Мајсторовић 6/1.

Ученике је припремала наставница Лидија Новаковић.

      Ученика је припремала наставница Лидија Новаковић.

Ученике су припремале наставнице Лидија Новаковић и Бојана Данчула, а подстицала их да читају и развију осећај за књижевну критику школски библиотекар Анђелка Танчић Радосављевић.

У току ове школске године смо успели смо да остваримо значајне успехе на такмичењима у области спорта:

Учествовали смо и на градском такмичењу у пливању и постигли следеће резултате:

Ученике је припремао наставник Чучковић Радош.