Избор нових уџбеника за 2016/2017 школску годину...СПИСАК ИЗАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

 

 

Поштовани родитељи,
Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15). Родитељи и  Савет родитеља учествују у поступку избора уџбеника.