Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика


21.10.2018.

На основу Одлуке Савета родитеља, дана 21.11.2018. године закључен је Уговор о осигурању ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде) између Основне школе „Ратко Митровић” из Новог Београда и „АМС осигурања” а.д.о. Београд са периодом трајања осиуграња од 1.9.2018. до 1.9.2019. године у уговореном годишњом премијом која износи =320,00 динара по ученику.

Више информација можете прочитати ОВДЕ

СВЕ НОВОСТИ