Колектив09.06.2023

27.01.2023

09.06.2022

09.06.2021

27.01.2020

УПРАВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ


Управа и стручне службе

Директор
Ивана Стјепановић

Секретар
Љуштина Милка

Шеф рачуноводства
Стојаковић Биљана

Административни радник
Горана Бодгановић

Педагог
Драгана Станојевић

Психолог
Блажовић Гордана

Библиотекар
Репац Сандра


Разредна настава

1. разред
Одељењске старешине
Миша Попов
Катарина Пејовић
Јелена Ивковић

1. разред
Продужени боравак
Марија Пекић
Светлана Ђурђевић
Марија Ристић

2. разред
Одељењске старешине
Александра Шушњевић
Љиљана Маринковић
Маријана Вулевић

2. разред
Продужени боравак
Александра Кукић
Биљана Седлан
Софија Пјетловић

3. разред
Одељењске старешине
Ивана Петровић (Даница Качавенда)
Татјана Крсмановић-Педагошки Саветник
Јована Бркљач

3. разред
Продужени боравак
Нина Недељковић
Тања Алексић
Кристина Ракочевић

4. разред
Одељењске старешине
Дејан Јовановић
Виолета Ђурић
Марина Батес
Драгица Верхоевен

4. разред
Продужени боравак
Александра Никшић
Тара Томић
Љубица Посинковић
Јана Митић


Предметна настава

Српски језик и књиженост
Данчула Дејановић Бојана-Педагошки Саветник
Милосављевић Тамара
Марић Мина

Математика
Видовић Недељка
Дојчиновић Милица

Физика
Дивац Зоран

Енглески језик
Николић Весна
Павловић Душан
Куртевски Ивана

Немачки језик
Пејановић Соња

Географија
Бранковић Бранислава

Историја
Глушац Јасна

Биологија
Митић Виолета

Хемија
Миловановић Бојана

Техника и технологија
Влајковић Ненад
Поповић Ана

Информатика и рачунарство
Кнежевић Маја
Радовановић Татјана

Физичко и здраствено васпитање
Чучковић Радош
Никола Симић

Ликовна култура
Тица Јасмина
Петровић Небојша

Музичка култура
Вујанац Ивана

Веронаука
Поповић Ђорђе


Помоћно-техничко особље

Станковић Лозица - спремачица
Савић Бранка - спремачица
Благојевић Биљана - спремачица
Станић Светлана - спремачица
Јеремић Босиљка - спремачица
Јовановић Мила - спремачица
Пешут Нада - сервирка
Дејан Симић - домар