Колектив09.06.2023

27.01.2023

09.06.2022

09.06.2021

27.01.2020

УПРАВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ


Управа и стручне службе

Директор
Ивана Стјепановић

Секретар
Љуштина Милка

Шеф рачуноводства
Стојаковић Биљана

Административни радник
Горана Бодгановић

Педагог
Драгана Станојевић

Психолог
Блажовић Гордана

Библиотекар
Репац Сандра


Разредна настава

Одељење I-1
Одељењски старешина - Миша Попов
Учитељ у продуженом боравку - Марија Пекић

Одељење I-2
Одељењски старешина - Катарина Пејовић
Учитељ у продуженом боравку - Светлана Ђурђевић

Одељење I-3
Одељењски старешина - Јелена Ивковић
Учитељ у продуженом боравку - Марија Ристић

Одељење II-1
Одељењски старешина - Александра Шушњевић
Учитељ у продуженом боравку- Александра Кукић

Одељење II-2
Одељењски старешина - Љиљана Маринковић
Учитељ у продуженом боравку - Биљана Седлан

Одељење II-3
Одељењски старешина - Маријана Вулевић
Учитељ у продуженом боравку - Софија Пјетловић

Одељење III-1
Одељењски старешина - Ивана Петровић (Даница Качавенда)
Учитељ у продуженом боравку- Нина Недељковић

Одељење III-2
Одељењски старешина - Татјана Крсмановић
Учитељ у продуженом боравку - Тања Алексић

Одељење III-3
Одељењски старешина - Јована Бркљач
Учитељ у продуженом боравку - Кристина Ракочевић

Одељење IV-1
Одељењски старешина - Дејан Јовановић
Учитељ у продуженом боравку - Александра Никшић

Одељење IV-2
Одељењски старешина - Виолета Ђурић
Учитељ у продуженом боравку - Тара Томић

Одељење IV-3
Одељењски старешина - Марина Батес
Учитељ у продуженом боравку- Љубица Посинковић

Одељење IV-4
Одељењски старешина - Драгица Верхоевен
Учитељ у продуженом боравку- Јана Митић


Предметна настава

Српски језик и књиженост
Данчула Дејановић Бојана
Милосављевић Тамара
Марић Мина

Математика
Видовић Недељка
Дојчиновић Милица

Физика
Дивац Зоран

Енглески језик
Николић Весна
Павловић Душан
Куртевски Ивана

Немачки језик
Пејановић Соња

Географија
Бранковић Бранислава

Историја
Глушац Јасна

Биологија
Митић Виолета

Хемија
Миловановић Бојана

Техника и технологија
Влајковић Ненад
Поповић Ана

Информатика и рачунарство
Кнежевић Маја
Радовановић Татјана

Физичко и здраствено васпитање
Чучковић Радош
Никола Симић

Ликовна култура
Тица Јасмина
Петровић Небојша

Музичка култура
Вујанац Ивана

Веронаука
Поповић Ђорђе


Помоћно-техничко особље

Станковић Лозица - чистачица
Савић Бранка - чистачица
Благојевић Биљана - чистачица
Станић Светлана - чистачица
Јеремић Босиљка - чистачица
Јовановић Мила - чистачица
Пешут Нада - сервирка
Дејан Симић - домар