Колектив27.01.2023

09.06.2022

09.06.2021

27.01.2020

УПРАВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ


Управа и стручне службе

Директор
Милутиновић Светлана

Секретар
Љуштина Милка

Шеф рачуноводства
Дарија Драганић
Стојаковић Биљана

Административни радник
Горана Бодгановић

Психолог
Блажовић Гордана

Библиотекар
Репац Сандра


Разредна настава

Одељење I-1
Одељењски старешина - Александра Шушњевић
Учитељ у продуженом боравку - Александра Кукић

Одељење I-2
Одељењски старешина - Љиљана Маринковић
Учитељ у продуженом боравку - Сања Смиљанић Диздаревић

Одељење I-3
Одељењски старешина - Маријана Вулевић
Учитељ у продуженом боравку - Даница Качавенда

Одељење II-1
Одељењски старешина - Ивана Петровић
Учитељ у продуженом боравку - Дијана Поповић

Одељење II-2
Одељењски старешина - Татјана Крсмановић
Учитељ у продуженом боравку - Александра Војводић

Одељење II-3
Одељењски старешина - Јована Бркљач
Учитељ у продуженом боравку - Кристина Ракочевић

Одељење III-1
Одељењски старешина - Дејан Јовановић
Учитељ у продуженом боравку - Маргита Живковић

Одељење III-2
Одељењски старешина - Виолета Ђурић
Учитељ у продуженом боравку - Марија Ристић

Одељење III-3
Одељењски старешина - Марина Батес
Учитељ у продуженом боравку - Љубица Посинковић

Одељење III-4
Одељењски старешина - Драгица Верхоевен
Учитељ у продуженом боравку - Јана Митић

Одељење IV-1
Одељењски старешина - Миша Попов
Учитељ у продуженом боравку - Нина Недељковић

Одељење IV-2
Одељењски старешина - Катарина Пејовић
Учитељ у продуженом боравку - Марија Пекић

Одељење IV-3
Одељењски старешина - Светлана Ђурђевић
Учитељ у продуженом боравку - Милан Лакић


Предметна настава

Српски језик и књиженост
Данчула Дејановић Бојана
Јелена Костић
Половина Сања

Математика
Видовић Недељка
Слађана Ћирица

Физика
Дивац Зоран

Енглески језик
Николић Весна
Павловић Душан
Куртевски Ивана

Немачки језик
Пејановић Соња

Географија
Чакаревић Ана

Историја
Глушац Јасна

Биологија
Митић Виолета

Хемија
Миловановић Бојана

Техника и технологија
Влајковић Ненад
Мркаљ Маријана

Информатика и рачунарство
Кнежевић Маја
Радовановић Татјана

Физичко и здраствено васпитање
Чучковић Радош
Никола Симић

Ликовна култура
Тица Јасмина
Петровић Небојша

Музичка култура
Вујанац Ивана

Веронаука
Маринковић Предраг


Помоћно-техничко особље

Станковић Лозица - чистачица
Јовановић Бранка - чистачица
Благојевић Биљана - чистачица
Станић Светлана - чистачица
Јеремић Босиљка - чистачица
Јовановић Мила - чистачица
Пешут Нада - сервирка
Дејан Симић - домар