Јавне набавкеОсигурање ученика


-АМС осигурање школска 2023/24. година
-Миленијум осигурање школска 2022/23. година
-АМС осигурање школска 2021/22. година
-Миленијум осигурање школска 2020/21. година


Услуга физичког обезбеђења

Одлука о додели уговора 2023

Одлука о додели уговора 2022

Одлука о додели уговора 2021

Одлука о додели уговора 2020

Одлука о додели уговора 2019


План јавних набавки

План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2018. годину


Јавни оглас

Одлука о расписивању јавног огласа 2022.

Одлука о расписивању јавног огласа 2021. - други круг

Одлука о расписивању јавног огласа 2021.

Одлука о расписивању јавног огласа 2020.

Одлука о расписивању јавног огласа 2020.- други круг


Екскурзијe и настава у природи


-Јавне набавке - настава у природи пролеће 2024
-Јавне набавке - екскурзије 2023
-Јавне набавке - екскурзије 2022
-Јавне набавке - екскурзије 2021
-Јавне набавке - екскурзије 2019
-Јавне набавке - екскурзије 2018
-Јавне набавке - екскурзије 2017


Услуга достављања припремљених оброка у школу


-набавка - исхрана 2023
-набавка - исхрана 2022
-Јавна набавка - исхрана 2021
-Јавна набавка - исхрана 2020
-Јавна набавка - исхрана 2019
-Јавна набавка - исхрана 2018
-Јавна набавка - исхрана 2017


Набавка електричне енергије


-Набавка електричне енергије 2023.
-Набавка електричне енергије 2022.
-Набавка електричне енергије 2021.
-Набавка електричне енергије 2020.
-Набавка електричне енергије 2018.
-Набавка електричне енергије 2017.