Бесплатни уџбеници


22.2.2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за наредну школску годину обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави.

У складу са овим,бесплатни уџбеници намењени су:

- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)

- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)

- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увечани фонт, Брајево писмо, електронски формат)

- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

- за ученике из социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утрврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству уеченика, односно студента. Потврда о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете

- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Рок за доставу документације школи за остваривање права на бесплатне уџбенике је 11.3.2019.год.

Управа школе

СВЕ НОВОСТИ