ОБЈАВА О ПРЕДСТАВЉАЊУ СРБИЈЕ И УСПЕХУ НАШЕ ШКОЛЕ ПОВОДОМ "МЕЂУНАРОДНОГ ОТВОРЕНОГ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ".


12.06.2020.

Објаву о представљању Србије и успеху наше школе поводом "МЕЂУНАРОДНОГ ОТВОРЕНОГ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ"погледајте на следећем линку:

Међународни отворени час географије на енглеском језику

СВЕ НОВОСТИ