ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ОНЛАЈН ЧАСОВИМА


01.12.2020.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ОНЛАЈН ЧАСОВИМА

1. Редовно похађамо наставу, укључујемо се у час на време, најкасније 2 минута пре почетка часа. Кашњење омета и скреће пажњу другима, чиме их одвлачи од теме.

2. Увек имамо неопходан прибор за активно учешће на часу (свеска, оловка, уџбеник, материјал који је претходно требало припремити на захтев наставника и сл.), на време га припремамо и не прекидамо праћење часа да бисмо га донели. Недостатак адекватног прибора умањује ефекат учења и запамћивања.

3. Током трајања часа никаквим активностима, гласним говором, смехом или радњама не ометамо час и не прекидамо излагање наставника или оног ко тренутно говори. Тиме онемогућавамо наставника да до краја искаже замишљено, а другове да добију максимум који наставник може да пружи.

4. За укључивање у дискусију увек тражимо реч, подизањем руке. Више коментара у исто време нема никаквог смисла.

5. Никада не прекидамо наставника или другог излагача док излаже оно што има да каже, не упадамо у реч другоме. То представља уважавање другог, а део је и лепог и културног понашања. Ученике у свом излагању, по потреби, прекида искључиво наставник.

6. Све обавезе према предмету редовно извршавамо, достављамо их на увид наставнику у договорено време. Тиме олакшавамо и себи и наставнику и доприносимо бољој оцени.

7. Не збијамо шале на рачун других учесника током трајања часа и не шалимо се са наставником на непримерен начин или на начин који може ометати излагање наставника.

Ометање часа представља прекршај дужности и одговорности ученика, а осим тога, поштујемо велики труд наставника и другова уложен за припрему часа.

8. За сва додатна питања, недоумице и нејасноће обраћамо се наставнику на начин како је договорено на почетку рада, поштујући правило конкретности, прецизности и договореног времена за овакве потребе. Наставници су увек расположени и спремни за сваку врсту помоћи.

Психолог школе

Гордана Блажовић

СВЕ НОВОСТИ