Е TWINNING


29.05.2023.

E Twinning је део Еврпоске платформе за школско образовање која повезује запослене широм Европе са циљем да омогући да заједнички осмишљавају, спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. Наша школа ове године учествује у пројекту Digi Math. Пројекат је започео у децембру 2022. и траје до краја јуна 2023. године. Учесници су наставници и ученици из Турске, Шпаније, Јордана, Португала, Грузије, Хрватске. Циљ пројекта је оснаживање наставника и ученика за коришћење дигиталних алата у настави математике. За различите активности и задатке коришћени су Canva, Padlet, Microsoft forms, Desmos, Geogebra, Mentimeter, Linoit, Kahoot... Ученици другог и шестог разреда имали су прилику да сарађују са ученицима и наставницима на припреми логоа, постера, видео презентација, а посебно занимљив је био рад у мешовитим групама. Нове технологије носе са собом и ризике, тако да је једна од важних тема била и безбедност на интернету. Прославили смо заједно Дан броја Pi, и дан E Twinningа. Жељно ишчекујемо рад на завршном заједничком задатку и радујемо се новим пројектима.

Наставница математике, Слађана Ћирица

СВЕ НОВОСТИ