Предности наше школеМањи број ученика по одељењима омогућава осмишљавање и остваривање разноврсних метода рада, већу посвећеност наставника сваком ученику, као и активно учешће сваког ученика у настави, што представља организацију рада у складу са захтевима реформе. Захваљујући малом броју ученика у школи влада присна атмосфера. С обзиром да се настава одвија у само једној - преподневној смени, школа у поподневним сатима пружа многобројне и разноврсне могућности за ваннаставне активности, као и културне, забавне и спортско–рекреативне садржаје. У циљу побољшања и осавремењивања наставе уводи се аудио–визуелна и драмско–сценска метода. У школи се уче два тренутно најтраженија језика, енглески и нeмачки.